menundukkan pandangan

Menundukkan Pandangan


Menundukkan pandangan artinya menjaga mata, hati, dan pikiran untuk tidak melihat segala sesuatu yang tidak halal untuk kita lihat. Continue reading Menundukkan Pandangan