hidup dalam tingkatan tingkatan inspirasi inspiration

Hidup dalam Tingkatan-tingkatan


Percaya atau tidak, kita ini hidup dalam tingkatan-tingkatan. Maksudnya bagaimana? Ambil contoh terkait pendidikan formal saja. Sekitar umur 4-5 tahun, kita sudah dimasukkan oleh orangtua ke dalam institusi pendidikan formal dari tingkatan paling rendah. Sebut saja TK atau SD. Lalu melalui serangkaian proses belajar mengajar, ujian hingga kelulusan, kita naik ke tingkat selanjutnya yang lebih tinggi. Katakanlah SMP. Kemudian lanjut SMA. Begitu seterusnya hingga mencapai tingkatan tertinggi, misal kuliah hingga S3. Asal jangan sampai S4 saja (sok seura seuri sorangan). **orang Sunda pasti apal 😀 Continue reading Hidup dalam Tingkatan-tingkatan